Departments


ECONOMICS DEPARTMENT
Tel: +370 5 219 1675; E-mail: ekonomika@ekf.viko.lt

  Dalia PRŪSAITIENĖ
Head of the Department
E-mail: d.prusaitiene@ekf.viko.lt
Administrator:
Ugnė Paškevičienė
E-mail: u.paskeviciene@ekf.viko.lt

The department coordinates Business Economics study programme.


BANKING DEPARTMENT
Tel: +370 5 219 1676; E-mail: bankininkyste@ekf.viko.lt

  Gitana MEČĖJIENĖ
Head of the Department
E-mail: g.mecejiene@ekf.viko.lt
Administrator:
Milda BALANDINIENĖ
E-mail: m.balandiniene@ekf.viko.lt

The department coordinates Banking study programme.


ACCOUNTING DEPARTMENT
Tel: +370 5 219 1675; E-mail: buh.apsk@ekf.viko.lt

dr. Neringa Slavinskaitė
Head of the Department
E-mail: n.slavinskaite@ekf.viko.lt
Administrator:
Leonarda KONDRACKAJA
E-mail: l.kondrackaja@ekf.viko.lt

The department coordinates Accounting study programme.


FINANCE DEPARTMENT
Tel: +370 5 219 1676; E-mail: finansai@ekf.viko.lt

  Olga BUCKIŪNIENĖ
Head of the Department:
E-mail: o.buckiuniene@ekf.viko.lt
Administrator:
Milda BALANDINIENĖ
E-mail: m.balandiniene@ekf.viko.lt

The department coordinates Finance study programme.


INSURANCE DEPARTMENT
Tel: +370 5 219 1676; E-mail: draudimas@ekf.viko.lt

  Daiva MALAKAITĖ
Head of the Department
E-mail: d.malakaite@ekf.viko.lt
Administrator:
Dovilė ČIVILYTĖ
E-mail: d.civilyte@ekf.viko.lt

The department coordinates Investment and Insurance study programme.